American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Aims and Scope

American Journal of Biochemistry and Biotechnology covers studies of the chemical processes in living organisms, structure and function of cellular components such as proteins, carbohydrates, lipids, nucleic acids and other biomolecules, chemical properties of important biological molecules, like proteins, in particular the chemistry of enzyme-catalyzed reactions, genetic code (DNA, RNA), protein synthesis, cell membrane transport, and signal transduction. AJBB is privileged to focus on a wide range of biotechnology as well as high quality articles on genetic engineering, cell and tissue culture technologies, genetics, microbiology, animal cell culture, molecular biology, biochemistry, embryology, cell biology, chemical engineering, bioprocess engineering, information technology, biorobotics. AJBB is a refereed journal published four times a year.

Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao, Zhou Jiang, Xia Liu, Jingshu Zhang, Xiongfei Ji and Ning Gan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 213-223
Published: 13 May 2022
Research ArticleOpen Access
Qian Qiao, Chong Wu, Jiangyong Wang, Po Hong, Dongzi Zhu, Jiawei Wang, Qingzhong Liu, Yajing Su, Zhen Feng, Yu Yan, Tiantian Cheng, Lin Zhang and Yongchang Yu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 205-212
Published: 12 May 2022
Research ArticleOpen Access
Gigi Tevzadze, Elene Zhuravliova, Natia Okriashvili, Nana Narmania, Tamar Barbakadze and David Mikeladze
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 195-204
Published: 27 April 2022
Literature ReviewOpen Access
Zhen-Xing Tang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 168-183
Published: 20 April 2022
Research ArticleOpen Access
Jianxin Xue, Liang Huang, Bingyu Mu, Kai Wang, Zihui Li, Haixia Sun, Huamin Zhao and Zezhen Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 155-167
Published: 13 April 2022