American Journal of Biochemistry and Biotechnology

Volume 18, Issue 2 (2022)

Research ArticleOpen Access
Kaikang Chen, Yongkun Fu, Yongjun Zheng, Bo Zhao, Yanwei Yuan, Liming Zhou and Xin Jin
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 141-154
Published: 11 April 2022
Research ArticleOpen Access
Jianxin Xue, Liang Huang, Bingyu Mu, Kai Wang, Zihui Li, Haixia Sun, Huamin Zhao and Zezhen Li
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 155-167
Published: 13 April 2022
Literature ReviewOpen Access
Zhen-Xing Tang
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 168-183
Published: 20 April 2022
Research ArticleOpen Access
Gigi Tevzadze, Elene Zhuravliova, Natia Okriashvili, Nana Narmania, Tamar Barbakadze and David Mikeladze
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 195-204
Published: 27 April 2022
Research ArticleOpen Access
Qian Qiao, Jiangyong Wang, Anning Zhang, Jihan Tao, Zhen Feng, Yu Yan, Lin Zhang and Yizeng Lu
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 205-212
Published: 12 May 2022
Research ArticleOpen Access
Weiwei Zhao, Zhou Jiang, Xia Liu, Jingshu Zhang, Xiongfei Ji and Ning Gan
American Journal of Biochemistry and Biotechnology 2022, 213-223
Published: 13 May 2022